אש החסידות


אש החסידות הוא ארגון שהוקם על מנת להפיץ את תורת החסידות בעולם הישיבות, בכל האמצעים, ובכללן עידוד בחורי ישיבות באמצעות הגרלות על ספרים ומתנות יקרי ערך. אחד מהפרוייקטים המרכזיים של הארגון הוא אגף ההוצאה לאור, ועלון "אש החסידות" היוצא לאור אחת לחודש ומופץ בכל עולם הישיבות, ובו מאמרים של מיטב הכותבים של ארגון אש החסידות, ביניהם גם עורכי "חסידות מפורשת" של מכון יסוד החסידות.

במסגרת אגף ההוצאה לאור שבראשות הרב הגאון רבי יחיאל יהושע שיינפלד שליט"א מוציא לאור הארגון מדי שבוע חוברת מיוחדת ומושקעת במינה בשם "אש הפרשה" ובה ליבון מקיף של סוגיות תורת החסידות על הפרשה, וכן לקראת מועדי השנה יוצא לאור חוברת מושקעת ומיוחדת בשם "אש המועדים" שבה נכתבה בצורה מיוחדת ומושקעת השקפת תורת החסידות ביחס למועד המסויים, עד עתה יצאו לאור כבר כשבעה חוברות על שבעה ממועדי השנה.

מכון יסוד החסידות משתתף במערך הפצת תורת החסידות של ארגון אש החסידות, ומפיץ את עלוני אש החסידות לאלפי המנויים של המכון במייל, יחד עם שאר הגליונות היוצאים לאור על ידי המכון

אתר זה נבנה באמצעות