שפת אמת עם חסידות מפורשת


אחד מספרי החסידות הנלמדים ביותר הוא הספר שפת אמת.מכון יסוד החסידות, במסגרת התוכנית הכוללנית של "חסידות מפורשת", המערכת עורכת ומתרגמת את שיעורי הרב פישל וינגרטן זצ"ל, שנמסרו באתר "קול הלשון" ביידיש ובלשון הקודש על הספר הנ"ל, לעת עתה תורגמו מספר שיעורים על כל פרשה ופרשה, עם עריכה מושקעת ומקיפה של חברי מכון יסוד החסידות, כל זאת טיפה מן הים מאלפי השיעורים הקיימים בקול הלשון. 

עד עתה יצאו לאור על רוב פרשיות התורה, והחוברות מופיעות במסודר באתר "בינינו" - בקישור באתר בינינו, במדור "חסידות מפורשת - שפת אמת".

ניתן לשמוע את שיעורי "חסידות מפורשת" בשפת אמת ביידיש  באתר קול הלשון או בטלפון: א"י - 0732951385, או בארצות הברית - 718-521-5231 | 1 (שיעורים בפרשת השבוע) 3 (מפרשי התורה) 11.

כמו כן ניתן לשמוע את השיעורים בלשון הקודש באתר קול הלשון או בטלפון 0732951386   


אתר זה נבנה באמצעות