הרפיה חיובית


סדרת מאמרי הרפיה חיובית, פורסמה בחלקה באתר הידברות.

הרפיית הנפש הינה חיובית בכדי להבריא את הנפש לעבודת השם, למצוא את הנפש האלוקית שבה, ולמנוע מהקליפות לבלבל את הנפש במחיצות דמיוניות שמרחקות את המלך מלכי המלכים ממחשבתינו ותודעתינו.

מאמרים אלו מיוסדים על פי תורת החסידות, בהדגשה על תורת הבעל שם טוב עצמו, ותורת המגיד ממעזריטש, עם מקורות מליאים.


אתר זה נבנה באמצעות